Dewan Pembina:

 • Ketua MPR RI (Dr. M. Hidayat Nur Wahid, MA)
 • Menteri Pendidikan Nasional
 • Menteri Agama RI
 • Dirjen Dikti Diknas
 • Dirjen Pendidikan Islam Depag

 Dewan Penasehat:

 • Prof. Dr. KH. Didin Hafiduddin, M.Sc. (IPB)
 • Prof. Dr. KH. Miftah Faridh (ITB)
 • Drs. Hamdan Mansyur, MM (Dikti Diknas)

 Dewan Pakar:

 • Prof. Dr. Azyumardi Azra (UIN Jakarta)
 • Prof. Abdurrahman Mas`ud, M.A., PhD (Depag RI)
 • Prof. Dr.Idrus Affandi, SH (UPI Bandung)
 • Prof. Arif Furqon, P.h.D (Depag RI)

 Ketua Umum:

 • Dr. Syahidin, M.Pd.  (UPI)

 Sekretaris Jendral:

 • Drs. Munawar Rahmat, M.Pd. (UPI)

 Bendahara Umum:

 • Dr. Fuadi Anwar, M.A. (UNP)

 Bidang Standarisasi perkuliahan, dosen PAI:

 • Ketua: Prof.Dr.Dahlia M.Su’aib.MA (UNTAD)
 • Sekretaris : Dr.Nurwahidin, M.Ag. (UI)

Bidang Fatwa dan Pengkajian Islam:

 • Ketua: Prof. Dr. H. Tohir Luth (UNIBRAW)
 • Sekretaris: Dr. Ramlan Rangkuti.MA (USU)

 Bidang Advokasi, Hukum dan HAM:

 • Ketua: Prof. Dr.Zainudin Ali, MA. (UNTAD)
 • Sekretaris: Rohidin, S.H., M.Ag. (UII Yogya)

 Bidang Humas dan Kerjasama Kelembagaan:

 • Ketua: Dr. Amirsyah Tambunan, M.Ag (USU)
 • Sekretaris: Fahmi Lukman, M.Si. (UNPAD)

 Bidang Penelitian dan Pengembangan:

 • Ketua: Prof. Dr. H. Basir Syam, M.A.  (UNHAS)
 • Sekretaris: Drs. Abdul Khalik Wijaya, M.Si. (ITENAS)

 Bidang Diklat & Pengabdian pada masyarakat:

 • Ketua: Dr. Cecep Alba, M.A.  (ITB)
 • Sekretaris: Dra. Zulmaizarna, M.Pd.I.  (Universitas Yarsi)

 

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

 1. Provinsi Jawa Barat

 • Ketua: Prof. DR. H. Mahmud Syafei, M.Ag, M.Pd.I
 • Sekretaris Umum : Drs.H. A. Syamsu Rijal, M.Pd

 2. Provinsi Sulawesi Selatan

 • Ketua: Drs. H. Munawir Kamaludin, M.Ag
 • Sekretaris: A. Marjuni, S.Ag, M.Pd.

 3. Provinsi Sumatra Utara

 • Ketua: Drs. Supardi, M.Ag
 • Sekretaris: Drs. H. Ramli Noor, M.Ag

 4. Provinsi Sumatra Barat

 • Ketua: Drs. H. Idzharman, M.Ag
 • Sekretaris: Drs. Ahmad Kosasih, M.Ag

5. Provinsi Bengkulu

 • Ketua: Salahuddin Yahya, S.Ag, M.Si.
 • Sekretaris: Amrullah Boerman, S.Ag, M.Si

6. Provinsi Sulawesi Tenggara

 • Ketua: Dra.Ana Faturinggi.M.Ag
 • Sekretaris: Yusdin Gagaramusu, Lc, M.Ed.

7. Provinsi Kalimantan Tengah

 • Ketua: Drs. H. Ahmad Aini Baderi, S.H, M.H.
 • Sekretaris: Drs. H.Rohis Mahpud

8. Provinsi Kalimantan Barat

 • Ketua: Drs. H. Mahfud Sidik., MA
 • Sekretaris: Nuryadin, M.Ag

9. Provinsi DKI Jakarta

 • Ketua: Dr. Amirsyah Tamunan, M.Ag.
 • Sekretaris: Muhammad Aziz.M.Ag

10. Provinsi Jawa Tengah

 • Ketua: Drs. M.Taufik, MA
 • Sekretaris: Farhan, M.Ag

 11. Provinsi Jawa Timur

 • Ketua: Prof. Dr.Kaswi Saiban. M.Ag
 • Sekretaris: Drs. HM. Dahlan.M.Pd

12. Provinsi Maluku

 • Ketua: Drs.Yunus Rahawarin.M.Ag
 • Sekretaris: Drs.Nur Said. M.Ag.

 13. Provinsi Kalimantan Barat

 • Ketua: Drs. H. Supriadi, M.Ag
 • Sekretaris: Dr. H. Pabali Yusuf, M.Ag.

 14. Provinsi Kalimantan Barat

 • Ketua: Drs. H. Supriadi, M.Ag
 • Sekteraris: Dr. Pabli Musa, M.Ag

 15. Provinsi Riau

 • Ketua: Drs. Hamzah, M.Ag
 • Sekretaris: Nurhasanah, M.Ag

 16. Provinsi Sulawesi Utara

 • Ketua: Dr. Jailani, M.Sc
 • Sekretaris: Drs. Gaida Bahmid, M.Si

 17. Provinisi Aceh Daussalam

 • Ketua: Drs, Amsal Amri, M.Pd
 • Sretaris: Siamu Manurung, M.Ag

 18. Provinsi Jambi

 • Ketua: Drs. Ishak Muhammad, M.Ag
 • Sekretaris: Supian, M.Ag

19. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

 • Ketua: Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag
 • Sekretaris: Drs. Malik Abdullah, M.Ag

 20. Provinsi Nusa Tenggara Barat

 • Ketua: Dr. M.Taufiq, M.A
 • Sekretaris: Drs.H.Badrun.M.Pd
Iklan